Amaç ve Kapsam

Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi

Medya okuryazarlığı, bilimsel bir faaliyet olarak “medya ve iletişim çalışmaları” ile meslek uzmanlarının yetiştirilmesi olarak tanımlanan “medya ve iletişim eğitimi”nin birikiminden yararlanarak, yerleşik medya düzeninin ve dijital dünyanın imkân ve meydan okumalarını tanıma, kavrama ve bilinçli kullanımını sağlayacak bir bilgi ve becerisi bütünü olarak tanımlanabilir. Medya ve iletişim çalışmaları kapsamında giderek genişleyen araştırma alanlarından biri olan medya okuryazarlığı, içinde yaşanılan dünyayı tanıma, kavrama ve nitelikli bir hayat pratiği geliştirmeye işaret eden aktif vatandaşlık eğitimi için yaygınlaştırılmaya çalışılırken aynı zamanda enformasyon düzensizliği (information disorder) ile mücadelenin de araçlarından biri olarak görülmektedir. Burada da medya ve iletişim alanı ile ilişkilendirilerek eleştirel düşünme, etkili iletişim kurma ve aktif vatandaş olma kavramları öne çıkmaktadır.

Bu tür bir ihtiyaç ve gereklilikten hareketle Türkiye’nin medya okuryazarlığı alanı ile ilgili ilk dergisi olarak yayın hayatına başlayacak Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi, dijitalleşmenin genişlemesi ve yaygınlaşması özelinde güncel gelişmeler ve yeni okuryazarlık arayışlarını da ihmal etmeden araştırma ve eğitimi birlikte ele alan bir akademik süreli yayın olmayı hedeflemektedir.

Amaç

Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi, medya ve iletişim çalışmaları bünyesindeki önemli konulardan biri olan medya okuryazarlığı alanında sosyal bilimler, beşerî bilimler ve eğitim bilimleri birikimine ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli katkı sunma amacındadır. Bu doğrultuda araştırma ve değerlendirme makaleleri başta olmak üzere; haber, film, oyun ve reklam analizleri, kitap değerlendirmeleri, vaka incelemeleri, söyleşi vb. akademik nitelikli yazılar yayınlayarak yeni tartışma alanları oluşturmayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan, hakemli, açık erişimli bir elektronik dergidir. Türkçe ve İngilizce yazılmış makalelerin değerlendirmeye alınacağı Dergi, Türkiye ve dünyadaki akademik birikimin imkân ve potansiyelinden azami düzeyde istifade ederek medya okuryazarlığı alanında yeni soruları gündeme getirmeyi, kuramsal ve metodolojik açıdan tutarlı ve güçlü araştırmaları öncelemeyi, analiz açısından da politika geliştirmeyi, eğitim ve uygulama alanlarına katkı yapabilecek özgün çalışmaların ortaya çıkmasını önemsemekte ve hedeflemektedir.

Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi, medya okuryazarlığı araştırmaları ve eğitimi hakkında yeni gelişmelerle ilgili bilgi ve düşünce üretimi ve paylaşımını sağlayacak bir forum olma hedefiyle hareket eder. Akademisyenler, eğitimciler, medya ve iletişim profesyonellerinin katkılarına açık, eleştirel medya okuryazarlığı anlayışını önceleyen bir dergi olmakla birlikte liberal/ana akım ve korumacı gibi farklı medya okuryazarlığı yaklaşımlarının da ele alındığı disiplinlerarası araştırmaları ve eğitim materyallerini yayımlamaya gayret edecektir.

Loading