Müktesebat Toplantıları 2022

Müktesebat Toplantıları

Medya ve iletişim çalışmaları kapsamında giderek genişleyen önemli araştırma alanlarından biri olan medya okuryazarlığı, dünyayı tanıma, kavrama ve nitelikli bir hayat pratiği geliştirmeye işaret eden aktif vatandaşlık, eleştirel düşünme ve nitelikli iletişim becerilerinin kazandırılması için yaygınlaştırılmaya çalışılırken aynı zamanda enformasyon düzensizliği (information disorder) ile mücadelenin araçlarından biri olarak da görülmektedir.

Bu tür bir ihtiyaç, gereklilik ve arayıştan hareketle teorik ve pratik boyutları ile güncel gelişmeleri ve yeni okuryazarlık arayışlarını da ihmal etmeden araştırma ve eğitimi birlikte ele alan, bilimsel bilginin hayata aktarılmasını ve akademik çalışmaların uygulanabilir eğitim materyallerine dönüştürülmesini hedefleyerek eğitim, sosyal ve beşerî bilimler birikimine katkı sunmak amacıyla okuyucusuyla buluşmaya hazırlan Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi, Medya Okuryazarlığı Atölyesi ile ilk eğitim faaliyetini başlatıyor. Diğer fakülte öğrencilerine açık olmakla birlikte tercihen İletişim ve Eğitim fakülteleri öğrencilerinin başvuracağı atölye, çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Dergi editörlerimizin birbirini tamamlayan konu başlıklarında uzman oldukları alanlarda katkıda bulunacağı atölyeye devam eden ve medya okuryazarlığı ile ilgili bir içerik üreten katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

Katılım Belgesi: Programa %80 devam sağlayan ve medya okuryazarlığı ile ilgili bir içerik üretenler katılım belgesi almaya hak kazanır.

Katılımcılar: Lisans öğrencileri.

Web: Süreç içerisinde atölye programında bazı değişiklikler olabilir, belirlenen konu başlıkları dışında da atölyeye misafir hocaların katılımı mümkün olabilir. Güncel gelişmeler için atölyenin web sitesinin ziyaret edilmesi önerilir: https://medyaokuryazari.org/atolye/

ATÖLYE PROGRAMIGRUP-1GRUP-2
Medya Okuryazarlığı Eğitimi
Doç. Dr. Hediyetullah AYDENİZ
04-04-2022
16.30
06-04-2022
16.00
Dijital Oyunlar ve Okuryazarlık
Dr. Tahsin Eren Sayar
20-04-2022
17.00
22-04-2022
17.00
Enformasyon Düzensizliği ve Haber Doğrulama Pratikleri
Dr. Mehmet Büyükafşar
25-04-2022
14.00
26-04-2022
14.00
Dijitalleşme ve Psikolojik Yansımaları
Klinik Psikolog Ela Nur Reyhanlıoğlu
09-05-2022
16.30
10-05-2022
16.00
Sosyal Medyada İçerik Üretimi
Arş. Gör. Oğuz GÜLLEB 
12-05-2022
15.00
13-05-2022
15.00
Dijital Okuryazarlık ve Geleceğin Yetkinlikleri
Dr. Serkan Bayrakcı
18-05-2022
16.00
20-05-2022
16.00
Dijital Hayat ve Etik
Arş. Gör. Alaattin Aslan
25-05-2022
16.00
27-05-2022
16.00
Finansal Okuryazarlık
Arş. Gör. Muhammed Akif Albayrak
30-05-2022
16.30
31-05-2022
16.00
Robotik Gazetecilik ve Haberciliğin Geleceği
Dr. Banu Sayar
06-06-2022
14.00
07-06-2022
14.00

Atölye Koordinatör Öğrencilerimiz

Grup 1 (Lisans)

Cansel Tan – canseltan@marun.edu.tr

Grup 2 (Son Sınıf ve Lisansüstü)

Esmanur Kadak – esmanurkadak@marun.edu.tr

SUNUM YAPAN, SEMİNER VEREN ve ve KATILIMCILARA YÖNELİK AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

Ek Açıklama: Aydınlatma ve Açık Rıza metni genel olduğu için yanlış anlamalara yol açmamak açısından bir hususta açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Eğitimler zoom üzerinden kapalı kayıtla yürütülecektir, canlı yayın yapılmayacaktır.