Atölye

Medya Okuryazarlığı Atölyesi
Güz 2023 Programı

Medya ve iletişim çalışmaları kapsamında giderek genişleyen önemli araştırma alanlarından biri olan medya okuryazarlığı, dünyayı tanıma, kavrama ve nitelikli bir hayat pratiği geliştirmeye işaret eden aktif vatandaşlık, eleştirel düşünme ve nitelikli iletişim becerilerinin kazandırılması için yaygınlaştırılmaya çalışılırken aynı zamanda enformasyon düzensizliği (information disorder) ile mücadelenin araçlarından biri olarak görülmektedir.

Bu tür bir ihtiyaç, gereklilik ve arayıştan hareketle teorik ve pratik boyutlarıile güncel gelişmeleri ve yeni okuryazarlık arayışlarını da ihmal etmeden araştırma ve eğitimi birlikte ele alan, bilimsel bilginin hayata aktarılmasını ve akademik çalışmaların uygulanabilir eğitim materyallerine dönüştürülmesini hedefleyen bir platform olan Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi, ilki Bahar 2022 döneminde gerçekleştirilen Medya Okuryazarlığı Atölyesi’nin üçüncüsünü düzenliyor.

Üniversite öğrencilerine yönelik yürütülecek atölye Zoom üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Dergi editörlerimizin birbirini tamamlayan konu başlıklarında uzman oldukları alanlarda katkıda bulunacağı atölyeye devam eden (%80) ve medya okuryazarlığı ile ilgili bir içerik üreten öğrencilere Katılım Belgesi verilmektedir.

Son Başvuru Tarihi : Başvurular bitmiştir, ilginiz için teşekkür ederiz.

Katılım Belgesi: Programa %80 devam sağlayan ve medya okuryazarlığı ile ilgili bir içerik üretenler katılım belgesi almaya hak kazanır.

Katılım Şartı: Üniversite öğrencisi olmak (Türkiye Geneli). Kontenjan sınırlı olduğu için atölyeye devam edecek öğrencilerin başvurması rica olunur. Bunun için de atölyeye kabul açısından önemli olan Başvuru Formun’daki Niyet Beyanı kısmındaki atölyeye katılım gerekçesinin, en az bir cümleyle de olsa açıkça yazılmasına özen gösterilmesi beklenir.

Takvim: 01 Kasım – 27 Aralık 2023

Notlar:

  1. Katılımcıların atölye sürecinde kameralarını açık tutarak programı takip etmeleri, etkileşimli ve verimli bir eğitim süreci açısından önemelidir. 
  2. Süreç içerisinde atölye programında bazı değişiklikler olabilir, güncel gelişmeler için atölyenin web sitesinin ziyaret edilmesi önerilir: https://medyaokuryazari.org/atolye/
ATÖLYE PROGRAMITarih / Saat
1Medya Okuryazarlığı Eğitimi Neyi Vaat eder?
Hediyetullah AYDENİZ
01.11.2023
17:00-18:30
2Enformasyon Düzensizliği ve Haber Doğrulama Pratikleri
Mehmet BÜYÜKAFŞAR
06.11.2023
16:30-17:30
3Sosyal Medyada Nitelikli İçerik Üretimi
Oğuz GÜLLEB 
07.11.2023
20.00-21.30
4Dijital Hayat ve Etik: Vaka İncelemeleri
Alaattin ASLAN
13.11.2023
15:00-16:30
5Dijital Oyunlar ve Okuryazarlık
Tahsin Eren SAYAR
14.11.2023
13:00-14:00
6Filmlerle Medyayı Anlamak
Yusuf Ziya GÖKÇEK 
20.11.2023
14.00-15.00
7Algoritma Okuryazarlığı
Bilge Şenyüz
29.11.2023
17.00-18.30
8Dijital Yetkinlikler Bütünü Olarak Dijital Okuryazarlık
Serkan BAYRAKCI
30.11.2023
15:00-16:30
9Sektörel Deneyim Paylaşımı: TV Haberciliği
Adnan KARAKAŞ
02.12.2023
20:00-21:00
10Sektörel Deneyim Paylaşımı: Gazete ve Ajans Haberciliği
Seyidhan SEVİNÇ
15.12.2023
11:00-12:00
11Finansal Okuryazarlık
Muhammed Akif ALBAYRAK
19.12.2023
15:00-16:00
12Medya ve Psikolojik Yansımaları
Ela Nur REYHANLIOĞLU
20.12.2023
13.00-14.00
13Haberi Okumak: Bilgi Kaynağı Olarak Medya
Banu SAYAR
23.12.2023
12:00-13:00
14Sağlık Okuryazarlığı
Mustafa Çetin
27.12.2023
20:00-21:00

SUNUM YAPAN, SEMİNER VEREN ve ve KATILIMCILARA YÖNELİK AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

Ek Açıklama: Aydınlatma ve Açık Rıza metni genel olduğu için yanlış anlamalara yol açmamak açısından bir hususta açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Eğitimler Zoom üzerinden kapalı kayıtla yürütülecektir, canlı yayın yapılmayacaktır.