Dijital Oyun Araştırmaları

Dijital Oyun Araştırmaları

Teorik ve pratik boyutları ile güncel gelişmeleri ve yeni okuryazarlık arayışlarını da ihmal etmeden araştırma ve eğitimi birlikte ele alan, bilimsel bilginin hayata aktarılmasını ve akademik çalışmaların uygulanabilir eğitim materyallerine dönüştürülmesini hedefleyerek eğitim, sosyal ve beşerî bilimler birikimine katkı sunmak amacıyla Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi yayımlanmaktadır. Derginin amaç ve kapsamına giren konularda araştırma raporları hazırlama, panel ve akademik toplantılar düzenlenmektedir. Türkiye’nin “medya okuryazarlığı” temalı ilk akademik dergisi olan Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi’nin de gündemine aldığı ve katkı sunmak istediği konulardan birisi de dijital oyunlardır.

Dijital oyunlar, birçok farklı disiplin ile olan güçlü bağlantısı ve gelişen teknolojinin sunduğu sınırsız imkanlar dahilinde her geçen gün gelişen önemli bir endüstri olarak dikkat çekmektedir. Disiplinlerarası çalışma imkanını mümkün kılan oyun olgusu, dijital teknolojilerin etkisiyle farklı düzeylerde sektörel, akademik ve gündelik hayat alanlarının vazgeçilmezi haline gelmiştir. Yaratıcı sektörler, senaryo, tasarım ve animasyon gibi mesleki becerilerin ötesinde bireysel ve toplumsal etkileriyle de dijital oyunlar, diğer disiplinlerin yanında medya ve iletişim çalışmaları kapsamındaki akademik araştırmaların da önemli konularından biri olarak ilgi görmektedir.

Türkiye’de ve dünyada dijital oyunların üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerini kapsayan, politika geliştirmeye imkân verecek ve oyun derecelendirme sistemini geliştirme gibi somut çözümleri de hedefleyen kapsamlı ve sistemli verilerin elde edilmesini mümkün kılabilecek bir çerçevede izleme, analiz ve çeşitli sorun alanlarına ilişkin çözüm önerileri içeren araştırmaların yürütülmesi, eğitimlerin verilmesi ve akademik toplantıların düzenlenmesi planlanmaktadır. Araştırmaların yürütülmesinin yanında akademinin gündeminde olan araştırmaların çıktılarını hakemlik sürecinde geçirerek yayımlayan bir dergi olmanın ötesinde üretilen bilginin tartışılması/müzakere edilmesini önemsiyor ve buna ilişkin çalışmalar da yürütüyoruz.

Dijital Oyun Araştırmaları Toplantı Dizisi

Farklı akademik ve entelektüel çalışmaların sonuçları kadar hazırlık ve tamamlanma sürecinin de ele alındığı Müktesebat Toplantıları üst başlığında daha önce gerçekleştirilen 23 toplantı ile başta doktora tezleri olmak üzere medya ve iletişim alanına ilişkin birçok çalışma ve düşünceyi tartışmaya açan Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi olarak yeni dönemde “dijital oyunlar” temalı yeni bir toplantı serisi düzenliyoruz

Dijital Oyun Araştırmaları alt başlığı ile başlattığımız yeni toplantı serisinde araştırma deneyimi ile ortaya çıkan bilginin (tez, makale, proje vb.) paylaşılması, yeni akademik çalışmalara kaynaklık etmesi ve ilham kaynağı olması açısından çok değerli bir katkı olarak görüyoruz.

Dergimizin editörler kurulu Üyesi Dr. Tahsin Eren Sayar’ın koordinatörlüğünde düzenleyeciğimiz Dijital Oyun Araştırmaları’nın ilk oturumunda, İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr.Oğuzcan Akgöl’ün, İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde Medya ve İletişim Çalışmaları Anabilim Dalında tamamladığı “Dijital Oyunlarda İçerik ve Nesil Farklılığı Bağlamında Gelişen Riskler: Türkiye’de Oyun Okuryazarlığı Kavramı Üzerine Bir İnceleme” başlıklı doktora tezini konuştuk.

Dijital Oyun Araştırmaları’nın ikinci oturumunda, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuri Can Aksoy’un Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladığı “Dijital Oyun Tabanlı Matematik Öğretiminin Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına, Başarı Güdüsü, Öz-yeterlik ve Tutum Özelliklerine Etkisi” başlıklı doktora tezini konuştuk.

Dergimizin editörler kurulu Üyesi Dr. Tahsin Eren Sayar’ın koordinatörlüğünde düzenleyeceğimiz Dijital Oyun Araştırmaları’nın üçüncü oturumunda, Dr. Şahin Bayzan Bilgi, Dr. Fatih Yaman ve Dr. Fuat Elkonca tarafından BTK’nın Türkiye’deki Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Alışkanlıkları başlıklı raporunu konuşacağız. Şu bağlantı üzerinden kayıt yaparak oturuma katılabilirsiniz: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYrd-Csrj0qGt1TA8zxZRfTN1p0gEuMOGS8#/registration

Dijital Oyun Araştırmaları’nın dördüncü oturumu ise Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Özgün Arda Kuş’un İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı’nda hazırladığı”İnteraktif Bir İletişim Alanı Olarak Dijital Oyunlar; Oyun Oynama Motivasyonlarının Dijital Oyun Bağımlılığına Etkileri Üzerine Bir Araştırma” başlıklı doktora tezinin sunumu ile 15 Nisan 2024 saat 14:00’te çevrimiçi olarak yapılacaktır. Kayıt olmak için şu bağlantı kullanılabilir: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwrfuGqrjwpEtauXZFf_5N-UKMnDo-_0f71#/registration