Osmanlıca Okuma Grubu

Osmanlıca Okuma Grubu

Grubun Üçüncü Dönemi, Musavver Hukuk-i Etfal Mecmuası’nın Okumaları ile Devam Ediyor

Üçüncü Dönem: 26.02.2024-

Medya ve iletişim çalışmaları ile diğer akademik alanlarda basın üzerinden 1928 öncesi dönemle ilgili tez yazan, çalışma yürüten araştırmacılara yönelik düzenlediğimiz Osmanlıca Okuma Grubu, Musavver Hukuk-i Etfal Mecmuası’nın okunacağı ücüncü dönemi 26 Şubat Pazartesi saat 20:00’de yapılacak ilk oturumu ile çalışmalarına devam ediyor.

Zoom üzerinden çevrimiçi olarak yürütülecek okuma grubu için temel şart, akademik ilgi, devam ve aktif katılımdır. Okuma grubuna katılmak isteyen öğrenci ve araştırmacılar , akademik çalışma yürüttüğü alanı, çalışma konusunu ve katılma gerekçesini belirterek medyaokuryazaridergisi@gmail.com eposta adresi üzerinden başvuru yapabilir.

Okuma Grubu, her pazartesi 20:00-21:30 saatleri arasında zoom üzerinden yapılacaktır. Okunacak metinlere şuradan erişilebilir: https://disk.yandex.com.tr/client/disk/Musavver%20Hukuk-%C4%B1%20Etfal

İkinci Dönem: Güz 2023: 16.10.2023-08.02.2024.

Medya ve iletişim çalışmaları ile diğer akademik alanlarda basın üzerinden 1928 öncesi dönemle ilgili tez yazan, çalışma yürüten araştırmacılara yönelik düzenlediğimiz Osmanlıca Okuma Grubu, Posta ve Telgraf Mecmuası’ndan seçme metinlerin okunması ile yeni dönem çalışmalarına başlıyor.

Yeni bir haberleşme ve ulaşım sisteminin kuruluş sürecini, unsurlarını, düşüncesini, ilgili olduğu alanları, teknoloji, iletişim ve ulaşıma ilişkin yaklaşımların izlerinin de tespit edileceği okuma grubu, ikinci dönemi okumalarını 08.02.2024 tarihi ile tamamlamıştır.

Posta ve Telgraf Mecmuası’na şuradan erişilebilir: https://disk.yandex.com.tr/d/SUUtODeoVEzvRQ

Birinci Dönem: 9 Ocak 2023-09.05.2023 (16 Oturum)

Gazete ve dergiler üzerinden Osmanlıca öğrenmek ve Osmanlıcasına geliştirmek isteyen lisansüstü öğrencilere yönelik Osmanlıca Okuma Grubu, Osmanlıca Okuma Grubu Osmanlı Diplomatikası Uzmanı Ferşat Ballı tarafından yürütülmektedir.
Okuma grubu ilk okuma metni, matbuat tarihimizde alanında bir ilk olarak 1880 tarihinde Şemsettin Sami tarafından çıkarılan Aile Mecmuası (Ş.Sami,1880)’dır. Dönemin Türkçesini öğrenmenin yanında katılımcıların ilgi alanı ve çalışma konuları çerçevesinde okunan gazete veya dergilerin metin analizlerinin yapılması ve yayına dönüştürülmesi de bu çalışmanın hedefleri arasında yer almaktadır. 9 Ocak 20023 Pazartesi günü ilk oturumuyla çalışmalarına başlayan Osmanlıca Okuma Grubu’nin ilk dönemi, pazartesi günleri 20:30-22:00 saatleri arasında zoom üzerinden çevrimiçi olarak 16 hafta sürmüştür. Bu kapsamda Türkiye’de alanında ilk olan Şemseddin Sami’nin çıkardığı Aile Mecmusa’nın tümü, 16 oturumda okunmuş ve taslak transkripsiyonu hazırlanmıştır. Okuma Grubunu yürüten hocamız Ferşat Ballı’nın son okumasını yapmasıyla metin transkripsiyon olarak yayımlanmaya hazırdır. Farklı disiplinlerde çalışma yürüten araştırmacıların katkısı ile Aile Mecmuası’nın metinleri analiz edilerek farklı metinlerin ortaya çıkmasına yönelik çalışmaların yapılmasıyla bir eser olarak yayımlanması planlanmaktadır. İlgi duyanlan için Osmanlıca Okuma Grubu’nun ilk okuma metni olarak seçilen Aile Mecmuası’na şu bağlantıdan ulaşılabilir: https://disk.yandex.com.tr/d/xiLc-iycKohUIg

Loading