Sayılar

MEDYA OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Cilt/Value: 1, Sayı/Issue: 1, 2022

Değerlendirme Makaleleri

Çeviri

  • İkna Dili
  • The Language of Persuasion
  • Çev. Nazmiye Yağcı

Vaka Analizi 

Tecrübe Paylaşımı

Söyleşi