Yazı Türleri

Yazı Türleri

  • Araştırma makaleleri: En az iki hakemin anonim değerlendirmesiyle (kör hakemlik) yayımlanmaya karar verilen bilimsel çalışmalardır.
  • Değerlendirme Makaleleri: Editöryal kararla editörler kurulu kararı ile yayımlanmaya değer görülen derinlemesine literatür analizleri/değerlendirmeleri
  • Araştırma Notu: Bir alandaki yeni gelişmelerin ele alındığı araştırma notlarının derlenip yayımlanması
  • Editöre Notlar/Mektuplar: Yazarların görüş ve değerlendirmelerini içeren okur mektupları
  • Vaka İncelemeleri: Medya türü/mecrası, haber, reklam, film, dizi, oyun vb konularla ilgili örnek olay incelemelerinin analizleri
  • Tecrübe Paylaşımları: Geleneksel medya izlerkitlesinin ve dijital/yeni medya kullanıcılarının deneyimlerini kapsar.
  • Söyleşiler: Teorik ve uygulamalı alanlarda birikim ve tecrübesiyle öne çıkan isimlerle yapılan söyleşiler